Az ötödik blogtalálkozón -január 12-én- az önkéntes munkáinkról beszélgettünk

Avagy: 2011 az EU-ban az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenység éve

 

 

Az ötödik blogtalálkozóra 2011. január 12-én szerdán 18 és 20 óra között a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi Sándor u. 5.) került sor. A találkozó rendhagyó volt, ugyanis három perc csenddel, majd fél óra „szünettel” kezdődött.

  • A találkozó megkezdése előtt mindenki kiírta a nyakába tett névjegyre, hogy milyen önkéntes tevékenységet végez, avagy milyen önkéntes tevékenységet tervez 2011-re.
  • Az indító 45 percben mindenki minél több emberről tudta meg, hogy milyen tevékenységet jelölt meg, és ha tetszett neki, adott neki egy piros pontot (ami magyarmódit idézve -- nekünk minden szögletesebb alapon -- piros négyzet volt).
  • A találkozó következő órájában az az 5 társunk, akik a legtöbb piros pontot kapta, a közösség egészének is elmondták, hogy az önkéntes tevékenység, amit végeznek, vagy terveznek miért fontos és kedves nekik. Lehetett kérdezni is.
  • A találkozó ténylegesen közös része után, egészen este 10-ig lehetett csatlakozni, kérdezni, bátorítást adni minden elhangzott (és el nem hangzott) önkéntes munkához. Ezt a nemsokára megjelenő összefoglalónál is meg lehet még tenni.
Az Európai Unió Tanácsának az önkéntesség évéről szóló határozata így szól: „Az önkéntes tevékenységek sokoldalú tanulási tapasztalatot nyújtanak, lehetővé teszik a szociális készségek és kompetenciák fejlesztését, valamint hozzájárulnak a szolidaritáshoz. A valamennyi korosztályból kikerülő önkéntesek által végzett tevékenységek kulcsfontosságúak a demokrácia – az EU egyik alapelve – fejlődése szempontjából. Az önkéntes tevékenységek hozzájárulhatnak az egyén jólétéhez és az európai társadalmak harmonikus fejlődéséhez.”

A találkozón változatlanul volt pogácsa és ásványvíz – hála a negyedik blogtalálkozón megjelentek önkéntes adományainak (egyik nagyszerű tagunk finom sütit is hozott).

A találkozóról a munkájukat bemutató önkéntesek fogják a blogon a gondolataikat közzétenni január 21-én. Aki önkéntes munkát végez, kérjük, hogy az önkéntes munkájának szépségeit és a bekapcsolódás lehetőségét hozzászólás formájában ossza meg velünk majd ezen a lapon. Köszönjük! Az önkéntes munka konkrét lehetőségeinek bemutatására állandó rovatot is tervezünk.

Beszámolók az eddigi blogtalálkozókról:

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Az együttműködés új világa

Avagy: Mi minden erősítheti az együttműködést az új évben (és tovább...)?

E bejegyzésben (a múlt szilveszteri blogbejegyzés gondolatmenetét folytatva) az együttműködésre nevelő mechanizmusokból írok le néhányat, és azt latolgatom, hogy a nyugati embertípus milyen vonásaiban alkalmas (és miben alkalmatlan) az emberiség előtt álló létfontosságú változásoknak a véghezvitelére.

Három az „együttműködéspárti” mechanizmusok közül: A) Forrásszűkülés esetén együtt kell működni ahhoz, hogy a források maradéka elérhető legyen. Ilyenkor az egyedek is úgy változnak meg, hogy nagyobb eséllyel képesek a tartós együttműködésre, mert így a korábban elérhetetlen források is megszerezhetővé válhatnak. B) A hosszú távú gondolkodás elősegíti az együttműködést. C) A Facebook-korban „mindenki ismer már mindenkit”. Ez visszahozhatja az együtt nem működők megjelölésének és kirekesztésének az ősi közösségekben honos gyakorlatát.

Az együttműködés három lehetséges akadálya
(a sok közül): A) A nyugati ember már nyelvében is egocentrikus. B) Mindent a pénzre bízunk, holott ismert, hogy a pénzbeli juttatás aláássa a belső motivációt. C) A teljes bizalomnak van egy olyan minimális szintje, ami alatt egy szokásos társadalmi hálózatban az együttműködés összeomlik. Összefoglalva: együttműködés ÉS versengés egyaránt kell. Az individualizmusunkat igénylő nagyon fontos személyes döntés éppen az, hogy mikor melyikből mennyi a helyes. Ezekkel a meditációra hívó gondolatokkal kívánok minden kedves blogolvasónak nagyon boldog új évet!

Fő témakörök: 

Témakörök: 

A mai kor két fő erénye -- ami tulajdonképpen egy…

Avagy: Karácsonyi meditáció azért, hogy jobbak legyünk

Az erényes élet jelentősége sokkal nagyobb ma, mint amilyen régebben volt. Az információrobbanás korában a követendő minták és vélekedések ezrei zuhognak ránk súlyozatlanul. A hiteles minta egyre nagyobb kincset ér. Érdemes tehát a karácsony szeretetteljes csendjében elgondolkodni azon, hogy a régi korok erényei hogyan fogalmazhatóak meg ma.

Az erények rendszere összefügg, gyakorlójának integritást, helyes életutat ad. A legfontosabb erény voltaképpen egyetlenegy: aki az Egészet érzi, az egyben érzi azt is, hogy az Egész merre fejlődik, és hova megy. A kör itt zárul be: ahhoz, hogy az Egész Egészként kialakuljon, legyen és maradjon, az Egészet építeni, és nem rombolni kell.

A válság felértékelte az Egész látását, őrzését és gazdagítását. Válságban ugyanis az önerősítő körök sokkal sérülékenyebbek, mint „béke” idején: ilyenkor a rombolás mellett az építésre való restség is fokozott hiba. A Karácsony az a kereszténységben, ahol a szövetséget újrakötő Istenfiú születése megteremtette a lehetőséget az Egész megéléséhez, és az Egész állandó fejlődésében való személyes részvételhez is. Nagyon boldog, az Egészet építő Karácsonyt, életet kívánok minden Blogolvasónak!

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Hogyan terjednek az információk a bonyolult rendszerekben?

Avagy: A jó hír közvetítőket is igényel.

 

A bejegyzésben a komplex rendszerek információterjedésének három fajtáját, a „bolyongásosat”, az „ugrásszerűt” és a kettő közötti átmenetet mutatom be. A nagyon laza rendszerek szétterjednek, felfedeznek, de kis hatékonyságúak, és ezért csak forrásgazdag környezetben nyerők. A szélsőségesen erősen összekötött szerveződések egyetlen feladatra specializáltak, azt viszont nagyon hatékonyan végrehajtják. Az ilyen viselkedés forrásszegény környezetben nyerő.

A fenti két, szélsőséges információterjedési módnak csak az átmenete teszi lehetővé azt, hogy a komplex rendszerek fejlődhessenek. Ilyenkor az információ a csoportokon belül gyorsan halad, de a csoporthatárokon néhány olyan ponton megáll, ahol a csoportokon belüli alternatív utak összetalálkoznak.

Ha szűkülni kezdenek a források, akkor az információk egyre többször jelennek meg a rendszer szélein található kitüntetett pontokon. Ha két rendszer úgy találkozik egymással, hogy két ilyen pontja összeér, akkor az információ átkerül az egyik rendszerről a másikra. Ezzel mindkét rendszer stabilizálódik. Esély teremtődik a tartósabb együttműködésre. Ha mindez stabilan fennmarad, akkor megtörtént a ritka csoda: kialakult egy magasabb szerveződési szint.

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Mennyire kiszámítható az emberi viselkedés?

Avagy: Mennyire Nagy a Testvér, aki minket figyel?

Az elmúlt években sorra jelentek meg olyan tudományos dolgozatok, amelyek az emberi viselkedés kiszámíthatóságát támasztották alá. A rólunk gyűlő adatok tényleg ennyire beazonosíthatóvá teszik a jövőbeli lépéseinket? A Nagy Testvér nemcsak figyel minket, de már a jövőnket is ismeri? E a gondolatokat járja körül ez a blogbejegyzés.

Az emberi viselkedés mind időben, mind térben nagyon precíz törvényszerűségeket követ. A viselkedés jósolhatóságát nagymértékben javítja az, ha a jóslást készítők figyelembe veszik a „jóslandók” lelkiállapotát is. Jósolható az is, hogy a jövő héten bemutatott filmre hányan fognak jegyet váltani, a hetek múlva kibocsátott videójátékot hányan fogják megvenni, és hogy a még nem is ismert énekszámot hányan fogják majd letölteni.

A jóslásokat igencsak megkönnyíti, hogy az összekötöttségünk miatt a viselkedésünk önerősítő köröket produkál (ez a techno-csürhe hatás…). Mindazok, akik a saját fejüket használják, sokkal megjósolhatatlanabbak maradnak, mint az átlag. Ráadásul válság esetén sokkal nagyobb eséllyel lelik meg a kiutat. Advent idején ez az igazán elgondolkodtató jó hír, a személyes tanulsággal is bíró üzenet. Ma is születik olyan, aki másfele megy, aki új világot ad és mutat. Nézzünk tehát körül – és vegyük észre őt saját magunkban.

 

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Oldalak

Feliratkozás Csermely Péter blogja 1.0 RSS csatornájára