A blog célja

 

Fontos információ: ez a célrendszer a CsermelyBlog 1.0 célrendszere volt. A CsermelyBlog 2.0-hoz tartozó (kicsit megváltozott) célrendszer elolvasásához kérem, hogy kattintson ide.

 


 

  (A blog logoja alapját képező fotóért Mayer Andrást illeti a köszönet.)

A CsermelyBlog 1.0 tartalma elmélyült, hosszú távon gondolkodó, esszészerű, de rövid bejegyzésekből áll, olyanokból, amelyeken érdemes elmeditálni sokaknak, akik felelősséget éreznek a saját lelki fejlődésükért, a természeti és társadalmi környezetükért, a magyarságért és a Föld egészéért.

 A CsermelyBlog 1.0 céljai:

 • segíteni akar abban, hogy az olvasói körében kialakuljon, és továbbfejlődjön egy jövőteremtő, stabil értékrend és viselkedésmód. Ezen belül:
  • növelni akarja azok számát, akik fontosnak érzik, hogy hosszú távon, felelősen gondolkodjanak,
  • hozzá akar járulni a pro-aktív és nagyívű („think BIG”) gondolkodás terjedéséhez,
  • terjeszteni akarja a változásokat új, izgalmas lehetőségként, megoldható kihívásként és nem sorstragédiaként megélő életmódot,
  • rá kíván döbbenteni az együttműködés és az egymás kiszorítása helyett az új lehetőségeket együttesen megnyitó viselkedés hasznára,
  • be kívánja mutatni a sajátunktól gyökeresen különböző gondolkodás megismerésének és elsajátításának különleges értékét,
  • pozitív példákkal erősíteni kívánja az olvasók egyéni és közösségi önbizalmát egy olyan korban, amelyben a társadalom az alkotó erejét a negatív példák ezreivel rombolja szét,
  • megerősítést akar adni azoknak, akik a környezetükben közösséget, baráti, emberi hálózatot építenek,
  • bizalom és szeretet adásával a bizalom és a szeretet hatalmára akarja az olvasóit ráébreszteni egy bizalom- és szeretethiányos korban.
 • Be akarja mutatni a hálózatos gondolkodás előnyeit a mindennapi életben.
 • Eligazítást kíván adni a tehetséggondozás általános, hosszú távú, elvi, koncepcionális kérdéseiben.


  Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a bejegyzésekben leírtak annak ellenére nem tudományos igénnyel íródtak, hogy sok esetben tudományos adatokon alapuló okfejtéseket tartalmaznak. Ezek az okfejtések azonban – bevallottan – szubjektívek, és a saját életérzésem bemutatásai, azaz kötődnek a társadalmi helyzetemhez, a múltamhoz és a pillanatnyi érzéseimhez is. A leírtak tehát nem általános érvényű tudományos tételek, sem pedig hitbéli kinyilatkoztatásoknak szánt, megfellebbezhetetlennek hitt szövegek. Nem több (és nem kevesebb) támasztja alá őket, mint az élettapasztalatom. Emiatt a blog minden egyes mondatát úgy kell olvasni, hogy az olvasó elégondolja a „tapasztalatom szerint”, „véleményem szerint” avagy az „érzésem szerint” bevezető szavakat. A könnyebb olvashatóság érdekében e bevezetéseket az egyedi mondatok elől mellőztem.

  A legtöbb esetben a leírt állítások általános érvénnyel kerülnek megfogalmazásra. Ennek nem az az oka, hogy már most eljutottam a szellemi leépülésnek abba a második csecsemőkort idéző stádiumába, hogy azt hinném, hogy amit én gondolok, az általános érvénnyel igaz. Az általános fogalmazásmód oka az, hogy úgy érzem, a mai kor nagyon szétesett, és emiatt gyötrően nagy igény mutatkozik az érvénnyel bíró általánosításokra. A blog-om ilyen általánosítási kísérletek helye. Azt, hogy ezek közül a kísérletek közül melyik milyen érvénnyel bír, azt az Olvasók döntik el. Ezért is várom értékes, és az általam leírtakat módosító, pontosító, helyeslő vagy bíráló hozzászólásaikat, amelyeket ez úton is megköszönök.