A blog célja
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

  (A blog logoja alapját képező fotóért Mayer Andrást illeti a köszönet.)

A blog tartalma elmélyült, hosszú távon gondolkodó, esszészerű, de rövid bejegyzésekből áll, olyanokból, amelyeken érdemes elmeditálni sokaknak, akik felelősséget éreznek a saját lelki fejlődésükért, a természeti és társadalmi környezetükért, a magyarságért és a Föld egészéért.

 A blog céljai:

 • segíteni akar abban, hogy az olvasói körében kialakuljon, és továbbfejlődjön egy jövőteremtő, stabil értékrend és viselkedésmód. Ezen belül:
  • növelni akarja azok számát, akik fontosnak érzik, hogy hosszú távon, felelősen gondolkodjanak,
  • hozzá akar járulni a pro-aktív és nagyívű („think BIG”) gondolkodás terjedéséhez,
  • terjeszteni akarja a változásokat új, izgalmas lehetőségként, megoldható kihívásként és nem sorstragédiaként megélő életmódot,
  • rá kíván döbbenteni az együttműködés és az egymás kiszorítása helyett az új lehetőségeket együttesen megnyitó viselkedés hasznára,
  • be kívánja mutatni a sajátunktól gyökeresen különböző gondolkodás megismerésének és elsajátításának különleges értékét,
  • pozitív példákkal erősíteni kívánja az olvasók egyéni és közösségi önbizalmát egy olyan korban, amelyben a társadalom az alkotó erejét a negatív példák ezreivel rombolja szét,
  • megerősítést akar adni azoknak, akik a környezetükben közösséget, baráti, emberi hálózatot építenek,
  • bizalom és szeretet adásával a bizalom és a szeretet hatalmára akarja az olvasóit ráébreszteni egy bizalom- és szeretethiányos korban.
 • Be akarja mutatni a hálózatos gondolkodás előnyeit a mindennapi életben.
 • Eligazítást kíván adni a tehetséggondozás általános, hosszú távú, elvi, koncepcionális kérdéseiben.


  Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a bejegyzésekben leírtak annak ellenére nem tudományos igénnyel íródtak, hogy sok esetben tudományos adatokon alapuló okfejtéseket tartalmaznak. Ezek az okfejtések azonban – bevallottan – szubjektívek, és a saját életérzésem bemutatásai, azaz kötődnek a társadalmi helyzetemhez, a múltamhoz és a pillanatnyi érzéseimhez is. A leírtak tehát nem általános érvényű tudományos tételek, sem pedig hitbéli kinyilatkoztatásoknak szánt, megfellebbezhetetlennek hitt szövegek. Nem több (és nem kevesebb) támasztja alá őket, mint az élettapasztalatom. Emiatt a blog minden egyes mondatát úgy kell olvasni, hogy az olvasó elégondolja a „tapasztalatom szerint”, „véleményem szerint” avagy az „érzésem szerint” bevezető szavakat. A könnyebb olvashatóság érdekében e bevezetéseket az egyedi mondatok elől mellőztem.

  A legtöbb esetben a leírt állítások általános érvénnyel kerülnek megfogalmazásra. Ennek nem az az oka, hogy már most eljutottam a szellemi leépülésnek abba a második csecsemőkort idéző stádiumába, hogy azt hinném, hogy amit én gondolok, az általános érvénnyel igaz. Az általános fogalmazásmód oka az, hogy úgy érzem, a mai kor nagyon szétesett, és emiatt gyötrően nagy igény mutatkozik az érvénnyel bíró általánosításokra. A blog-om ilyen általánosítási kísérletek helye. Azt, hogy ezek közül a kísérletek közül melyik milyen érvénnyel bír, azt az Olvasók döntik el. Ezért is várom értékes, és az általam leírtakat módosító, pontosító, helyeslő vagy bíráló hozzászólásaikat, amelyeket ez úton is megköszönök.
   

 

Megosztás