GDPR Tájékoztató

I. Az adatvédelmi tájékoztató alapja és hatálya

1. Az adatvédelmi tájékoztató az EU adatvédelmi rendelete (GDPR) és a 2019. évi XXXIV. törvénnyel, valamint a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosított 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A tájékoztató a CsermelyBlog-on közzétételre került, hatálya határozatlan időre szól.
2. A 2017. folyamán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által a NAIH-134246/2017 számon nyilvántartott adatkezelés a CsermelyBlog-on való regisztrációtól a regisztrált által kért törlésig történik. Az adatkezelés jogalapja a regisztrált hozzájárulása. A CsermelyBlog 1.0-án a regisztrációs és a hozzászólási lehetőséget 2019-ben lezártuk. Az adatkezelés csak a korábban regisztráltak körére terjed ki.
3. A nyilvántartott adatok köre a blog-on regisztrált neve, felhasználói neve, email címe, IP címe és a belépéséhez megadott jelszóból képzett kód (amelyből a jelszó nem fejthető vissza). A nyilvántartott adatokat kizárólag a blog-on tett hozzászólásoknak a felhasználói névvel való jelzésére használtuk fel. A blog-on regisztrált a regisztrációjával nyilatkozik arról, hogy nagykorú (erre a blog szabályzatai elfogadásának a jogszerűsége miatt van szükség).

II. Az adatok kezelése

4. Az adatokat a törvényben meghatározott kötelező helyzetek kivételével CsermelyBlog nem továbbítja.
5. Az adatkezelést a CsermelyBlog üzemeltetője, Dr. Csermely Péter végzi (a továbbiakban: adatkezelést végző). Elérhetősége: csermelyblog@gmail.com (postai cím: 1428 Budapest, pf. 2.)
 
III. A blog-on regisztráltak jogai


6. A saját adataiba a blog-on regisztrált – kérésére – betekinthet. Az adatkezelést végzőn kívül más az adatokhoz nem fér hozzá.
7. A blog-on regisztrált a fenti email címen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti adatai helyesbítését, javítását, korlátozását illetve törlését, amelyről az adatkezelést végző maximum 25 napon belül email-ben értesíti.
8. A blog-on regisztrált a fenti email címen tiltakozhat személyes adatának a szabályzattal ellentétes kezelése ellen. A tiltakozásra az adatkezelést végző 15 napon belül email-ben válaszol. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.