Tisztelt Olvasó!

A blog bejegyzéseit időben visszamenő sorrendben, havi bontásban az alábbi linkekre való kattintással érheti el. Köszönöm megtisztelő érdeklődését!
Boldog húsvéti ünnepeket minden kedves Olvasónak!
A szeretet civilizációja és kultúrája

Igen ellentétes hatások érték az embert az elmúlt hónapokban. A válságjelenségek, az állandó változások és a személyes frusztrációk sora miatt belefásulás, és a Hankiss Elemér által is igen jól összefoglalt bizonytalanságérzés igen hangsúlyos elem. Ugyanakkor az elmúlt időszakban mintha erősödne a magyar társadalom összefogását építő immunreakció is mindez ellen. Ennek tanulságos példájaként hadd adjam közre a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa húsvéti üzenetének egy részletét (a két kiemelés tőlem származik):

 

"Húsvét üzenete ezért abban áll, hogy hittel lépjünk be a feltámadt Krisztus közösségébe és a tőle kapott erővel tartsunk ki, sőt növekedjünk a szeretetben és így építsük országát, a szeretet civilizációját. Ezért tisztelünk minden embert, bármilyen világnézeti meggyőződést, hitet valljon is. Ezért tekintünk szolidáris szeretettel minden családra, minden népcsoportra, minden vallási közösségre. Ezért kívánunk mindenkivel együtt dolgozni a megbékélés, a bizalom és a szeretet kultúrájáért."

Dr. Erdő Péter, bíboros, Magyar Katolikus Egyház; Steinbach József elnök, Dr. Fischl Vilmos, főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai: Dr. Bölcskei Gusztáv, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, Dr. Mészáros Kálmán, baptista egyházelnök, Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, Csernák István, metodista szuperintendens, Frank Hegedűs, anglikán kanonok, Arszeniosz Kardamákisz metropolita, Magyarországi Orthodox Exharchátus, Mark Golovkov, Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje, Siluan Manuila püspök, Magyarországi Román Ortodox Egyház, Pantelic Lukijan püspök, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, Kirkov Vladimir elnök, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház)

A szeretet hálózatos köreinek sikeres építését kívánom minden kedves Olvasónak húsvétkor és azután folyamatosan!

Megosztás