Tisztelt Olvasó!

A blog bejegyzéseit időben visszamenő sorrendben, havi bontásban az alábbi linkekre való kattintással érheti el. Köszönöm megtisztelő érdeklődését!
Hol lehet megtalálni a biztonságot ma?
Avagy: A boldogságkeresés utcái és zsákutcái egy bizonytalan és változó korban

Az elmúlt évszázadokban a nyugati civilizációban élő ember biztonságigénye a sokszorosára nőtt. Az erre való törekvés persze természetes. Minden biológiai rendszer igyekszik stabilizálni a környezetét. De ez nem ad választ arra, hogy miért növekedett meg ennyire a biztonságigényünk mostanában. A munkamegosztás bonyolodásával egyre kiszolgáltatottabbak és gyámoltalanabbak lettünk. A világ összetettsége nagyságrendekkel megnőtt. Az élet felgyorsult. Az ember társadalmi hálózatainak egyre inkább kifejlődő túlkötöttsége olyan lavinaszerű folyamatokat is eredményez, amelyek átláthatatlanok és jósolhatatlanok. Mindezt a bizonytalanságot a különlegesre specializálódott média felerősíti, és egy olyan ország, mint Magyarország az átalakulások miatt még a többinél is erősebbnek éli meg.

A bejegyzés második felében tíz olyan cselekvési formát sorolok fel, amelyekkel csökkenthető a bizonytalanságérzetünk. Hogy melyikük utca és melyikük zsákutca? Erre általános választ nem lehet adni, a megoldások helyességét csak a konkrét helyzet döntheti el.

A bejegyzés után nagy örömmel közöljük Vereczi Andrásnak, az AEGON vezérigazgató-helyettesének a hozzászólását.


Soha nem késő felfedezni az újat magunkban!
Avagy: Hogyan segíthetjük az idős kor tehetségeit?

Az errefele tapasztalható idősebb kori fejlődéshiánynak és tanuláshiánynak az egyik igen fontos oka az önbizalom hiánya. Annak a fel nem ismerése, hogy elképesztően nagy tartalékok vannak mindannyiunkban.

Minden felnőtt a tulajdonságoknak éppen olyan felfedezetlen kontinenseit rejti magában, mint egy egyszerű baktérium, amely a génkészletének csak a tizedét használja rendszeresen, és a génjeinek a kilencven százaléka arra vár, hogy legyen valamikor olyan környezeti hatás, amikor ő lesz a megmenekülés letéteményese. Lehetne tehát máshogyan is élni errefele. El lehetne hinni azt, hogy érdemes az újba, a nagyon újba belevágni, mert képes az ember felnőni az új feladathoz. Képes a feladatot úgy megoldani, ahogyan csak ő tudja. Képes ezzel egyedit, újat, értékeset adni. Van rejtett tehetsége, van rejtett értéke, van rejtett haszna, nem is kevés.

Befejezésül három példát, Lubics Szilvia
, Bánki-Horváth Béla és Lindner Ernőné példáját hozom arra a kitartásra, amely mindannyiunk jelenbeli, vagy jövőbeli lelkesedését, elszántságát és segítőkészségét növelheti. Az pusztán a véletlen műve, hogy a példák mindegyike a sportból vétetett. (Vagy talán mégsem? Annyira nem értjük az „ép testben ép lélek” nagyonis igaz jelmondatát…) Nagy örömmel várom az Olvasók más területekről vett időskori tehetség példázatait!

 

Több mint félmillió letöltés a blogon!
Nagy köszönet az Olvasóknak és a segítőknek!

 

A számláló állása szerint a blog valamikor szombat hajnalban (kb. húszhónapos korában) elérte a félmillió letöltést.(A 250 ezredik letöltés 12 hónapos korban következett be, azaz számottevően gyorsulunk .) Nagyon köszönöm az érdeklődését minden Olvasónak és a blog szerkesztésében részt vevőknek: Szilágyi Zsuzsának, Németh Péternek és az első évben: Sulyok Katalinnak.

 

 

Adj egy tálentumot a tehetségeknek!
Adománygyűjtő akció a felfedezett ifjú tehetségek támogatására

Kérjük, hogy 2000 Ft átutalásával járuljon hozzá a fiatal tehetségek pályájának indulását támogató akciónkhoz. Ezer tehetségbarát honfitársunk adományaiból közösen megteremthetjük tíz fiatal támogatásának lehetőségét! Az adományokat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége OTP Bank 11705008-29902695-00000000 számú számlájára várjuk. A közlemény rovatban kérjük, tüntesse föl az akció címét: „Adj egy Tálentumot!”

A felfedezett fiatal tehetségek pályájának indulását támogatja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink” pályázata, amelyet először 2010-ben hirdettünk meg. Az első alkalommal három fiatal tehetség, Domoszlai Edit táncművész, Szőke Noémi szaxofonista, és Vidákovich Sámuel grafikus, a Pécsi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium Tehetségpontjának diákjai nyertek el fejenként 200 ezer Ft támogatást. Az összeget 2012. márciusáig használhatják fel tehetségük kibontakoztatása érdekében a Tehetségpont megítélése szerint szükséges célokra. Első alkalommal a pályázat keretösszegét a szervezetünkhöz eljuttatott 1%-os felajánlások és saját forrásaink képezték, így összesen 600 ezer Ft állt rendelkezésünkre.


A felfedezett ifjú tehetségeknek szóló pályázatunkat 2011-ben is szeretnénk meghirdetni. Célunk, hogy a keretösszeget a hazai tehetségbarátok adományai révén 2 millió Ft-ra emeljük, és legalább tíz felfedezett tehetség támogatására nyíljon mód ezúttal nemcsak a művészetek, hanem a műszaki és természettudományok, a kétkezi szakmák és a sport területén is. Ezért 2011. június 15. és 2011. szeptember 30. között gyűjtőakciót hirdetünk „Adj egy Tálentumot” címmel.

A közszolgálat etikája és határai
Avagy: Mire kötelezi a köz szolgáját, hogy az adófizetők pénzéből él?

 

Az eddigi bejegyzésekben a szolgálatot a demokrácia működése, a politika, a hatalom felől közelítettem meg. Mindezek a megközelítések azonban nem fejtették ki a köz „mindennapi” szolgálatának az állam polgárai szabályozott, kiszámítható, kiegyensúlyozott életét garantáló ethoszát, amelyről ez a bejegyzés szól.

Hierarchikus berendezkedésekben a közszolga a vezető uralkodásának a jogköreit gyakorolja. A vezető azonban sokszor csak igen kevéssé tudja ellenőrizni a hatalom helyi gyakorlóját működésében. Az ilyen, kibúvókkal teli, áttekinthetetlen helyzet elmélyíti a közszolgák saját hatalomtudatát. A közszolgáknak azonban sokszor kisemmizettség érzete is van, így a hatalmuk megmutatása sok esetben személyes lelki jólétük egyik igen fontos tényezője lesz:
„Ha ilyen keveset fizetnek, legalább valaki hajbókoljon nekem.”

A közszolgának akkor van igaza, amikor az adott kérdést a közösen betartandó szabályok részletes ismeretével és magas szintű, humánus alkalmazni tudásával képes megválaszolni és megoldani. A szakértelem mellett a közszolgálat ethoszának is egyre fontosabb értékmérőnek kellene lennie. A bejegyzés végén ennek az ethosznak a kialakulását segítő mechanizmusokat tekintem át.

Hogyan írjunk jó blogot?
Avagy: A sikeres e-kommunikáció néhány szempontja

Mi jellemzi ezt a blogot? Melyek azok a szerkesztési, avagy stílusbeli elvek, amelyeket kimondva-kimondatlanul követek az immáron lassan a száz fele közeledő blogbejegyzés megalkotása során? 

Ez a blog nem napló. Csak hetente jelentkezik és igyekszem benne sok tudományosan megalapozott állítást is közölni. A kezdet kezdete óta az az elvem, hogy csak az olvassa a blogot, aki igényes olvasó. Aki hajlandó mélyebb gondolatokat is átgondolni, akinek van türelme ehhez. Ennek a szűrőnek a hatékonyságát jól mutatja az, hogy a hozzászólások – a magyarországi interneten szinte példa nélkül álló módon – elmélyültek és egymást tisztelőek. Ezért minden Olvasónak hadd fejezzem ki ez úton is a köszönetem.

A blog sokszor játszik is. Amikor az Olvasóknak nagyon jó nyarat kívánok, egyben köszönöm, hogy e játékban velem tartanak. Zárásként hadd szolgáljak egy jó hírrel: jövő nyáron a blog tartalmának a lényegét
(egyelőre „Hálózatfilozófia” munkacímmel) Kapitány Katalin szerkesztésében a Typotex edition2.0 sorozata részeként már könyv formában is olvashatják az érdeklődők.