június 2011

Tisztelt Olvasó!

A blog bejegyzéseit időben visszamenő sorrendben, havi bontásban az alábbi linkekre való kattintással érheti el. Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

Hol lehet megtalálni a biztonságot ma?

Avagy: A boldogságkeresés utcái és zsákutcái egy bizonytalan és változó korban

Az elmúlt évszázadokban a nyugati civilizációban élő ember biztonságigénye a sokszorosára nőtt. Az erre való törekvés persze természetes. Minden biológiai rendszer igyekszik stabilizálni a környezetét. De ez nem ad választ arra, hogy miért növekedett meg ennyire a biztonságigényünk mostanában. A munkamegosztás bonyolodásával egyre kiszolgáltatottabbak és gyámoltalanabbak lettünk. A világ összetettsége nagyságrendekkel megnőtt. Az élet felgyorsult. Az ember társadalmi hálózatainak egyre inkább kifejlődő túlkötöttsége olyan lavinaszerű folyamatokat is eredményez, amelyek átláthatatlanok és jósolhatatlanok. Mindezt a bizonytalanságot a különlegesre specializálódott média felerősíti, és egy olyan ország, mint Magyarország az átalakulások miatt még a többinél is erősebbnek éli meg.

A bejegyzés második felében tíz olyan cselekvési formát sorolok fel, amelyekkel csökkenthető a bizonytalanságérzetünk. Hogy melyikük utca és melyikük zsákutca? Erre általános választ nem lehet adni, a megoldások helyességét csak a konkrét helyzet döntheti el.

A bejegyzés után nagy örömmel közöljük Vereczi Andrásnak, az AEGON vezérigazgató-helyettesének a hozzászólását.


Fő témakörök: 

Témakörök: 

Soha nem késő felfedezni az újat magunkban!

Avagy: Hogyan segíthetjük az idős kor tehetségeit?

Az errefele tapasztalható idősebb kori fejlődéshiánynak és tanuláshiánynak az egyik igen fontos oka az önbizalom hiánya. Annak a fel nem ismerése, hogy elképesztően nagy tartalékok vannak mindannyiunkban.

Minden felnőtt a tulajdonságoknak éppen olyan felfedezetlen kontinenseit rejti magában, mint egy egyszerű baktérium, amely a génkészletének csak a tizedét használja rendszeresen, és a génjeinek a kilencven százaléka arra vár, hogy legyen valamikor olyan környezeti hatás, amikor ő lesz a megmenekülés letéteményese. Lehetne tehát máshogyan is élni errefele. El lehetne hinni azt, hogy érdemes az újba, a nagyon újba belevágni, mert képes az ember felnőni az új feladathoz. Képes a feladatot úgy megoldani, ahogyan csak ő tudja. Képes ezzel egyedit, újat, értékeset adni. Van rejtett tehetsége, van rejtett értéke, van rejtett haszna, nem is kevés.

Befejezésül három példát, Lubics Szilvia
, Bánki-Horváth Béla és Lindner Ernőné példáját hozom arra a kitartásra, amely mindannyiunk jelenbeli, vagy jövőbeli lelkesedését, elszántságát és segítőkészségét növelheti. Az pusztán a véletlen műve, hogy a példák mindegyike a sportból vétetett. (Vagy talán mégsem? Annyira nem értjük az „ép testben ép lélek” nagyonis igaz jelmondatát…) Nagy örömmel várom az Olvasók más területekről vett időskori tehetség példázatait!

 

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Több mint félmillió letöltés a blogon!

Nagy köszönet az Olvasóknak és a segítőknek!

 

A számláló állása szerint a blog valamikor szombat hajnalban (kb. húszhónapos korában) elérte a félmillió letöltést.(A 250 ezredik letöltés 12 hónapos korban következett be, azaz számottevően gyorsulunk .) Nagyon köszönöm az érdeklődését minden Olvasónak és a blog szerkesztésében részt vevőknek: Szilágyi Zsuzsának, Németh Péternek és az első évben: Sulyok Katalinnak.

 

 

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Adj egy tálentumot a tehetségeknek!

Adománygyűjtő akció a felfedezett ifjú tehetségek támogatására

Kérjük, hogy 2000 Ft átutalásával járuljon hozzá a fiatal tehetségek pályájának indulását támogató akciónkhoz. Ezer tehetségbarát honfitársunk adományaiból közösen megteremthetjük tíz fiatal támogatásának lehetőségét! Az adományokat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége OTP Bank 11705008-29902695-00000000 számú számlájára várjuk. A közlemény rovatban kérjük, tüntesse föl az akció címét: „Adj egy Tálentumot!”

Fő témakörök: 

Témakörök: 

A közszolgálat etikája és határai

Avagy: Mire kötelezi a köz szolgáját, hogy az adófizetők pénzéből él?

 

Az eddigi bejegyzésekben a szolgálatot a demokrácia működése, a politika, a hatalom felől közelítettem meg. Mindezek a megközelítések azonban nem fejtették ki a köz „mindennapi” szolgálatának az állam polgárai szabályozott, kiszámítható, kiegyensúlyozott életét garantáló ethoszát, amelyről ez a bejegyzés szól.

Hierarchikus berendezkedésekben a közszolga a vezető uralkodásának a jogköreit gyakorolja. A vezető azonban sokszor csak igen kevéssé tudja ellenőrizni a hatalom helyi gyakorlóját működésében. Az ilyen, kibúvókkal teli, áttekinthetetlen helyzet elmélyíti a közszolgák saját hatalomtudatát. A közszolgáknak azonban sokszor kisemmizettség érzete is van, így a hatalmuk megmutatása sok esetben személyes lelki jólétük egyik igen fontos tényezője lesz:
„Ha ilyen keveset fizetnek, legalább valaki hajbókoljon nekem.”

A közszolgának akkor van igaza, amikor az adott kérdést a közösen betartandó szabályok részletes ismeretével és magas szintű, humánus alkalmazni tudásával képes megválaszolni és megoldani. A szakértelem mellett a közszolgálat ethoszának is egyre fontosabb értékmérőnek kellene lennie. A bejegyzés végén ennek az ethosznak a kialakulását segítő mechanizmusokat tekintem át.

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Hogyan írjunk jó blogot?

Avagy: A sikeres e-kommunikáció néhány szempontja

Mi jellemzi ezt a blogot? Melyek azok a szerkesztési, avagy stílusbeli elvek, amelyeket kimondva-kimondatlanul követek az immáron lassan a száz fele közeledő blogbejegyzés megalkotása során? 

Ez a blog nem napló. Csak hetente jelentkezik és igyekszem benne sok tudományosan megalapozott állítást is közölni. A kezdet kezdete óta az az elvem, hogy csak az olvassa a blogot, aki igényes olvasó. Aki hajlandó mélyebb gondolatokat is átgondolni, akinek van türelme ehhez. Ennek a szűrőnek a hatékonyságát jól mutatja az, hogy a hozzászólások – a magyarországi interneten szinte példa nélkül álló módon – elmélyültek és egymást tisztelőek. Ezért minden Olvasónak hadd fejezzem ki ez úton is a köszönetem.

A blog sokszor játszik is. Amikor az Olvasóknak nagyon jó nyarat kívánok, egyben köszönöm, hogy e játékban velem tartanak. Zárásként hadd szolgáljak egy jó hírrel: jövő nyáron a blog tartalmának a lényegét
(egyelőre „Hálózatfilozófia” munkacímmel) Kapitány Katalin szerkesztésében a Typotex edition2.0 sorozata részeként már könyv formában is olvashatják az érdeklődők.

 

Fő témakörök: 

Témakörök: