augusztus 2010

Tisztelt Olvasó!

A blog bejegyzéseit időben visszamenő sorrendben, havi bontásban az alábbi linkekre való kattintással érheti el. Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

Miért lehet ma is Széchenyi a legnagyobb magyar?

Avagy: Egy óriás sokoldalúságának néha elfeledett, de annál aktuálisabb részletei

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” Számomra Széchenyi legnagyobb tette az, hogy egy olyan intézményrendszert épített fel, amelynek elemei egymásra hatóan segítették a magyar polgárság társadalmi hálózatának kiépülését.

Széchenyi legtöbbet idézett tette, a Magyar Tudományos Akadémia 1825-ös megalapítása is egy közösségnek, a tudás közösségének a megteremtése volt. A bejegyzés példaadó tevékenységek tucatjaival mutatja meg, hogy hányféle módon segítette Széchenyi a magyar polgárság közösségeinek kialakulását.

A hálózatosodás stabilizáló ereje nemcsak az akkori magyar társadalmat, hanem a Széchenyi életművet is válságtűrővé tette. Széchenyi életműve a rendszerben gondolkodás életműve volt. Az eltelt két évszázadban nagyon kevesen nőttek fel ahhoz, hogy a magyar társadalom akár egy kisebb szeletét is rendszerként megélhessék. Széchenyi nemcsak egy kis szeletet, hanem a társadalmi szerveződés egészét is rendszerben látta. Ezért volt és – valahol sajnos – ezért maradt is a legnagyobb magyar.

Fő témakörök: 

Témakörök: