január 2010

Tisztelt Olvasó!

A blog bejegyzéseit időben visszamenő sorrendben, havi bontásban az alábbi linkekre való kattintással érheti el. Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

Mitől lesz remekmű egy műalkotás?

Avagy: Miért zarándokhely nekem a párizsi Rodin múzeum?

Akárhányszor Párizsba vet a sors, minden egyes alkalommal elmegyek a Rodin múzeumba. Miért tartom ennyire kiemelkedő műnek Rodin néhány alkotását? Azért, mert a teremtést szimbolizálják nekem. A teremtés az új év kezdetének is az egyik fő motívuma. Ezért döntöttem úgy, hogy 2010-et Rodin műveivel nyitom.

Rodin főműve – számomra – az Isten keze. Ebben a műben a teremtés szimbóluma a maga teljességében mutatkozik meg. Ez a szobor nemcsak a dinamizmus és az állandóság egységét, nemcsak az intimitás és a ridegség egységét, nemcsak simaság szépségének és a durvaság rútságának egységét, és nemcsak a tisztaság és a mocsok egységét teremti meg, hanem az ember és az Isten egységét is sugározza felénk.

Mitől lesz remekmű egy műalkotás? A remekmű nemcsak a szakmában való járatosság kivételesen magas szintjét mutatja meg; nemcsak olyan választ ad egy fontos, az emberiség egésze szempontjából kiemelt kérdésre, amelyre még nem volt példa előtte; hanem mindezt a belső integritás egy olyan magas fokát megjelenítve is teszi, amely évtizedek érlelődését képes egyetlen alkotásba, egyetlen előadásba, egyetlen pillanatba besűríteni – hitelesen.

 

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Demokrácia vagy meritokrácia?

Avagy: Valóban a köz társasága-e a Magyar Köztársaság?

A rendszerváltás időszakában a demokrácia elsősorban a szabadságjogok és a választás demokráciájaként jelent meg. A szabad választás felelős döntést követel. E döntésekre azonban nem vagyunk eléggé felkészülve. A jelenleg domináns magyar demokrácia-felfogás a versengő demokrácia-felfogással azonos. Ideje megvizsgálnunk, hogy e demokrácia-felfogások mennyire állják meg a helyüket.

A társadalmi krízishelyzet láttán elszaporodtak a meritokratikus társadalom irányába mutató elképzelések. A meritokrácia annyiban semmiképpen sem kárhoztatandó, hogy a minőségigényt fejezi ki. A meritokrácia abban a pillanatban válik károssá, amikor az érdemmel és döntési jogokkal rendelkezők köre bezárul.

Milyen demokráciára lenne szükség? A modern demokráciának elszakíthatatlan részét képezi a mindennapi aprólékos munka, a folyamatos és sokrétű együttműködés és a hosszú távon, a közös boldogulásban való gondolkodás. Ezen integráló, hálózat-demokráciában a résztvevők új és új szempontok alapján, a közösség tagjainak új és új tudás- és képességtartalmait hasznosítva kristályosítják ki az egyetértésüket az előttük álló feladatok megoldásában. Csak így tudjuk megtalálni azokat az új válaszokat, amelyek megoldhatják a Föld alapvető kérdéseit.

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Az egyéniség ereje

Avagy: Miért tartom gyönyörűnek Annie Leibovitz fotóit?

Annie Leibovitz képei a bécsi Hundertwasser Múzeumban láthatók. Hundertwasser a legbarátságosabb őrültek egyike lehetett a Földön. Annie Leibovitz sztárfotós. Sztárfotós abban az értelemben, hogy sztárok fotósa és abban az értelemben is, hogy ő maga egy elképesztően magas művészi színvonalat képvisel. Leibovitz-ot a Smithonian „Living legend”-dé avatta, a száz legjobb címlapfotó első és második helyét az ő képei foglalják el.

A bécsi kiállítás egy szokatlan, a nyilvánosságtól addig jobbára elrejtőző Leibovitz-ot mutat be, Annie-t a magánembert 1990 és 2005 között. Édesapja katonaember volt. 2004-es halála Leibovitz élettársának, Susan Sontagnak a halála után csak néhány hónappal esett. A kiállítás e két halál lezárása, gyásza.

Annie Leibovitz kamerája lemeztelenít. Az idős emberek arcában megmutatja az egész átélt életüket. Ez egyben célt is ad mindenkinek, aki egy időskori portrét figyelmesen szemlél. A szép öregek arcán egy helyesen leélt élet egészének visszfénye ragyog. Érdemes figyelni az idős emberek arcát, kezét, és érdemes tanulni a példájukból – akár jó, akár rossz – amíg még lehet.

Fő témakörök: 

Témakörök: 

Hogyan lehetne újjáépíteni a magyar oktatás egész rendszerét?

Avagy: Mire jutottunk a Bölcsek Tanácsában az elmúlt másfél év alatt?

Milyen körülmények változtatták meg az oktatás iránti igényeket világszerte az elmúlt évtizedekben? Legfontosabb hatásokként az információrobbanás, az emberi kapcsolatrendszer gyökeres átalakulása és az értékrend elbizonytalanodása említhetők. Hazánkban a rendszerváltás után a fentiekhez a fokozódó társadalmi differenciálódás, az iskolai demográfiai hullámzás és a pedagógus pálya leértékelődése járult hozzá.

A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássorozaton ment keresztül, amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérleletlenül, összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámokban érték el. Ráadásul a változások elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt. E hatások miatt az oktatási rendszert nem toldozni-foldozni, hanem alapjaitól újjáépíteni kell.

Az oktatási rendszer újjáépítésében a kiváló pedagógusok számának növelése képezi az első és legfontosabb prioritást. Olyan hosszú távú, kiszámítható, stabilitást garantáló oktatáspolitika kell, amely újra-integrálja a magyar oktatás rendszerét. Ennek javasolt részletei itt találhatók. Ha kitartóak és következetesek leszünk az oktatást jobbító munkánkban, akkor a magyar iskola az a hely lesz, ahová öröm járni, és ahol szeretetteljes értékrend honol. Az oktatás kiemelt fejlesztése a válságból való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik legfontosabb eleme, olyan közügy, amelyben az aktív részvétel minden érintett – végső soron az egész magyar társadalom – közös feladata.

Fő témakörök: 

Témakörök: