Alkotóévek a CsermelyBlog-on
A tartós szünetért minden Olvasó szíves elnézését kérem

   

 

A hálózatos kutatásaink és az európai tehetségsegítő hálózat kiépítése annyira sok izgalmas eredményt hoztak, hogy hosszú alkotóévek lettek az eredetileg tervezett néhány hónapos blog-szünetből. Ezért minden Olvasó szíves elnézését kérem. A blog valószínűleg angolul fog újraindulni kb. 2 év múlva. Az angol blog linkjét címsorként ezen az oldalon közölni fogjuk.

Megosztás
Academia Europaea tagság és az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöksége
a blog majd később angolul fog újraindulni

Nagy megtiszteltetés és öröm volt a számomra, hogy 2012-ben megválaszottak az Academia Europaea tagjává, az Európai Tehetségsegítő Tanács (ECHA) pedig münsteri elnökévé választott. A 25 éve működő, Európa összes államának tehetséggondozását összefogó Tanács célkitűzése, hogy egy össz-európai tehetséggondozó hálózatot alakítson ki. Az ECHA munkáját a februárban alakított Budapesti Európai Tehetséggondozó Központ nagymértékben segíteni fogja.

Az európai tehetségsegítő hálózat nagyon sikeres -- és magyarok által vezetett -- kialakulása miatt a blog csak később fog (remélhetően) újraindulni -- várhatóan angolul, egy másik honlapon, amelyre majd link mutat a jelenlegiről. Köszönöm előre is minden magyar Olvasónak a megértését, amellyel lehetővé teszi, hogy a gondolatcserébe egy sokkal szélesebb kör is bekapcsolódjon. A biológiai rendszereknek az a része, amelyik teljesen elzárja magát a többitől, meghal. A blog angol nyelvre való átváltása a maradék kapcsolatok éltetésének, a hazai gondolatkörök értékei szélesebb megismertetésének az egyik kicsiny eszköze is lesz.

 

Megosztás
A CsermelyBlog-ból írt könyv megjelent!
Sikeres könyvbemutató a Könyvfesztiválon

    

Nagy örömmel jelzem a kedves Olvasóknak, hogy a CsermelyBlog eddigi írásainak legjobbjai + néhány kiváló hozzászólás + jónéhány, a gondolatokat összekötő interjú könyv formájában is megjelent "Bloghálózatos életfilozófiám" címmel. A sokféle gondolatot Kapitány Katalin szerkesztette kiválóan egybe. A szöveget Szűcs Édua igen találó illusztrációi teszik élvezetesebbé (a mesterrajzok egyike a fenti címlapon található). A kötet a Könyvfesztiválra jelent meg a Typotex kiadó gondozásában. A könyv bemutatójára a Millenáris Supka Géza termében került sor, amelyen Katival együtt Falus Andrással beszélgettünk egy igen jót a könyv témáiról.

A könyv IDE KATTINTVA és a "Kosárba" gombot megnyomva rendelhető meg.

A könyv pdf változata itt olvasható.

Megosztás
Több mint 1 millió letöltés a CsermelyBlogon!
(Több mint 100 ezer látogatótól)

Több mint 1 millió letöltés a CsermelyBlogon -- több mint 100 ezer látogatótól. Köszönet értük! Köszönöm az olvasók türelmét a hosszúra nyúló szünetért -- igen sok szép tudományos eredmény született már eddig is az Olvasók türelme által is adott "alkotói szabadság" alatt! Az eddigi eredmények további munkára sarkallják a csoportot. Megyek is vissza dolgozni

Megosztás
Boldog húsvéti ünnepeket minden kedves Olvasónak!
A szeretet civilizációja és kultúrája

Igen ellentétes hatások érték az embert az elmúlt hónapokban. A válságjelenségek, az állandó változások és a személyes frusztrációk sora miatt belefásulás, és a Hankiss Elemér által is igen jól összefoglalt bizonytalanságérzés igen hangsúlyos elem. Ugyanakkor az elmúlt időszakban mintha erősödne a magyar társadalom összefogását építő immunreakció is mindez ellen. Ennek tanulságos példájaként hadd adjam közre a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa húsvéti üzenetének egy részletét (a két kiemelés tőlem származik):

 

"Húsvét üzenete ezért abban áll, hogy hittel lépjünk be a feltámadt Krisztus közösségébe és a tőle kapott erővel tartsunk ki, sőt növekedjünk a szeretetben és így építsük országát, a szeretet civilizációját. Ezért tisztelünk minden embert, bármilyen világnézeti meggyőződést, hitet valljon is. Ezért tekintünk szolidáris szeretettel minden családra, minden népcsoportra, minden vallási közösségre. Ezért kívánunk mindenkivel együtt dolgozni a megbékélés, a bizalom és a szeretet kultúrájáért."

Dr. Erdő Péter, bíboros, Magyar Katolikus Egyház; Steinbach József elnök, Dr. Fischl Vilmos, főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai: Dr. Bölcskei Gusztáv, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, Dr. Mészáros Kálmán, baptista egyházelnök, Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, Csernák István, metodista szuperintendens, Frank Hegedűs, anglikán kanonok, Arszeniosz Kardamákisz metropolita, Magyarországi Orthodox Exharchátus, Mark Golovkov, Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje, Siluan Manuila püspök, Magyarországi Román Ortodox Egyház, Pantelic Lukijan püspök, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, Kirkov Vladimir elnök, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház)

A szeretet hálózatos köreinek sikeres építését kívánom minden kedves Olvasónak húsvétkor és azután folyamatosan!

Megosztás
Mikor vezetnek az érzelmek helyes döntésekhez
Avagy: És mikor nem?

Az érzelmeink csak akkor tudnak helyes tanácsokat adni, ha kiegyensúlyozottak és gazdagok. Mi kell ennek az eléréséhez? Függetleníteni kell magunkat a múlt érzelmeitől. A reflexvezérelt ember kiszolgáltatott, az élete törpe és szegény. Függetleníteni kell magunkat a jövő érzelmeitől is. Egy helyesen töltekező élet esetén rájövünk arra, hogy mi magunk is képesek vagyunk egyesülni az egész világgal, és ezáltal betölteni azt. A világot betöltve minden elénk kerülő helyzet a világ szeretetáramának egy törpe rezdülése lesz, amely pontosan azért került elénk, hogy a megoldásában magunkat fejleszthessük, és ebben a folyamatban örömünket lelhessük.

Függetleníteni kell magunkat a gyűlölettől. A gyűlölet nemcsak azért pusztító érzelem, mert odakötöz bennünket a gyűlölet tárgyához, hanem azért is, mert olyan erős, hogy kiéget mindent, amit csak a közelében talál. Függetleníteni kell magunkat a másikat kisajátító szeretettől is. Az igazi szerelem a kiteljesedést nem lezárja, hanem a másikban való beteljesedéssel felgyorsítja. Függetleníteni kell magunkat a megrögzöttségeinktől. A valódi értékrend nem néhány megrögzöttség összessége, hanem egy helyességre törekvő élet egészének a lényege.

A világ részeitől való függetlenedés tesz minket képessé arra, hogy a megérezhessük és betölthessük a világ egészét, és megérezzük a világot behálózó és éltető szeretet egyetemességét. Ha távolodunk ettől, akkor a bonyolult helyzetek még sokkal bonyolultabbakká válnak, hiszen a világ egésze ezzel a nagyon egyszerű visszacsatolással is figyelmeztet bennünket arra, hogy ideje lenne végre változni kezdenünk. Ennek a változásnak a felismerésében és megélésében kívánok minden Olvasómnak nagyon sok örömöt.

Megosztás
Tartalom átvétel